Tư vấn giám sát và sử dụng công cụ dụng cụ

Việc định hình quy trình và thực hiện đúng theo quy trình về Giám sát và sử dụng Công cụ dụng cụ tại dự án sẽ là điều kiện tiên quyết giúp các Bộ phận hiểu rõ và quyền hạn, trách nhiệm của mình, duy trì tính bền vững của hoạt động đầu tư, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí bảo hành, bảo dưỡng, mua mới Công cụ dụng cụ. Trong đó bao gồm các hạng mục sau:

Quản lý tài sản của khách hàng

- Liệt kê các tài sản của khách hàng trong phạm vi trách nhiệm quản lý.

- Phân biệt các tài sản của khách:

  • Tài sản cá nhân thông dụng;
  • Tài sản quý.

- Xác định các bước trong quy trình quản lý tài sản quý:

  • Thiết lập thủ tục;
  • Xử lý cất giữ.

- Xác định các bước trong quy trình quản lý tài sản thất lạc.

- Trấn an khách.

- Đề nghị khách thực hiện thủ tục khai báo.

- Thông báo tổ an ninh.

- Xác định các bước trong quy trình quản lý tài sản của khách.

Quản lý tài sản của bộ phận

- Thực hiện ý thức tiết kiệm giữ gìn bảo quản tài sản của bộ phận.

- Sử dụng văn phòng phẩm.

- Sử dụng thiết bị.

- Bảo quản tài sản của bộ phận.

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

- Đề nghị kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

Giám sát hàng hóa tại bộ phận tiền sảnh

- Thực hiện việc kiểm tra giám sát các hàng hóa được bán tại quầy lưu niệm.

- Lập sổ theo dõi việc thu chi trong bán hàng lưu niệm.

- Sử dụng sổ theo dõi xuất nhập văn phòng phẩm của bộ phận.

- Thực hiện việc kiểm tra giám sát các hệ thống văn phòng phẩm được sử dụng tại bộ phận tiền sảnh.

Nội thất dự án cần được các Bộ phận có trách nhiệm bảo dưỡng, bảo quản

Nhà hàng Mangata Hotel Đà Nẵng