Giới thiệu

CCS Group hình thành từ các cổ đông nhiều kinh nghiệm và sự sáp nhập giữa các công ty đơn vị thành viên về thương mại, dịch vụ, tư vấn xây dựng... CCS Group phấn đấu trở thành tập đoàn hàng đầu Việt Nam, nơi cung cấp các sản phẩm sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống.

27

Chi nhánh

107

Dự án & Đối tác

207

Thương hiệu

1007

Sản phẩm

Sản phẩm

Dự án & Đối tác

Let's have a chat